ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดจากเว็บแห่งนี้. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

Line : @Torputhavej Tel : 085-3476341 08.00 - 22.00 น. คุณต่อ พุฒาเวทย์

🙏เงื่อนไขและระเบียบที่สมาชิกต้องทราบ🌱

🙏เงื่อนไขและระเบียบที่สมาชิกต้องทราบ🌱

 

1.เพจ/เฟสบุ๊คนี้ต่อไปเรียกว่าเพจเป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลพิจารณาถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

 

2.เมื่อสมาชิกท่านใดได้อ่านเงื่อนไขและระเบียบนี้แล้ว และตกลงที่จะให้ทางเพจดำเนินการตามความประสงค์ของท่านแล้ว  ถือว่าท่านสมัครใจเองและยินยอมที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขแม้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ตาม โดยไม่ได้ถูกบังคับข่มขู่หรือหลอกลวงแต่ประการใด

 

3.หลังจากที่ทางเพจได้ดำเนินการตามที่ท่านตกลงให้แก่ท่านเสร็จไปแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ท่านจะต้องสะเดาะเคราะห์หรือเสริมดวงหรือเสริมบารมีหรือซื้อวัตถุมงคลหรือทำพิธี ใดๆ จากเพจ ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน เพจไม่ได้บังคับแต่ประการใด แต่หากท่านจะจะซื้อวัตถุมงคลหรือจะดำเนินการตามที่ทางเพจแจ้งก็เป็นเรื่องที่ท่านสมัครใจ เพจไม่ได้บังคับแต่ประการใด

 

4.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือการซื้อวัตถุมงคลหรือค่าใดๆ เมื่อท่านชำระหรือซื้อแล้ว เรียกเงินหรือขอเงินคืนไม่ได้

 

✌️รายละเอียดของเพจ

ดูดวง,เสริมบารมี,เรียกจิตคนรักให้กลับมา,สะเดาะเคราะห์,ทำบ้านที่ดินเพื่อให้ขายได้,เครื่องรางของขลัง หรือ พิธีตามความเชื่อส่วนบุคคลต่าง

 

ทางเพจมีครูบาอาจารย์ที่มีความเชื่อวชาญ โดยทางเพจเป็น ตัวกลาง ระหว่างอาจารย์กับสมาชิกในทางออนไลน์

 

👏ขั้นตอนดำเนินงาน

1.การดูดวง สมาชิกต้อง ส่งรายละเอียดของรูปภาพ วันเดือนปีเกิด และตอบข้อมูลตามที่ตัวแทนเพจถามผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น LineOA ของทางเพจ ผลของการที่ดูถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพจจะไม่เปิดเผย

 

2.เรียกจิตคนรักให้กลับมา สมาชิกต้อง ส่งรายละเอียด รูปภาพ วันเดือนปีเกิด  ตนเองกับคู่รัก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำการดูดวงกับอาจารย์ก่อนเสมอ โดยเพจจะเป็นตัวกลางให้ และ สมาชิกจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผ่านการดูดวงในครั้งแรก และ ตัดสินใจจะทำตามหรือไม่ก็ได้ หากต้องการทำและอาจารย์ต้องการ เสื้อผ้า เล็บ ผม ประกอบพิธีเพิ่มเติม จะให้ส่งไปรษณีย์มาในภายหลัง ในส่วนของสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตัวถือศีลต่างๆ ที่ส่งผลถึงคุณภาพของพิธีของอาจารย์ ทางเพจจะให้คำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เอง และจะต้องดูดวงตามช่วงเวลาถึงการปฏิบัติตัวนี้ และ เมื่ออาจารย์ได้ช่วยทำให้สมาชิกตามความประสงค์แล้ว หรือสุดความสามารถแล้ว ผลของการทำพิธีถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพจจะไม่รับผิดชอบใดๆ และ เพจจะไม่เปิดเผย จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกเป็นความลับ

 

3.การเสริมบารมี,สะเดาะเคราะห์,ทำบ้านที่ดินเพื่อให้ขายได้,เครื่องรางของขลัง และ พิธีตามความเชื่อส่วนบุคคลต่าง   ตามความประสงค์ของท่าน สมาชิกต้อง ส่งรายละเอียด รูปภาพตนเอง วันเดือนปีเกิด  และบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง ทำการดูดวงกับอาจารย์ก่อนเสมอ โดยเพจจะเป็นตัวกลางให้และสมาชิกจะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผ่านการดูดวงในครั้งแรกและ ตัดสินใจจะทำตามหรือไม่ก็ได้ หากต้องการทำและอาจารย์ต้องการสิ่งต่างๆ มาประกอบพิธีเพิ่มเติม จะให้ส่งไปรษณีย์มาในภายหลัง ในส่วนของสมาชิกจะต้องมีการปฏิบัติตัวถือศีลต่างๆ ที่ส่งผลถึงคุณภาพของพิธีของอาจารย์ ทางเพจจะให้คำแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เอง และจะต้องดูดวงตามช่วงเวลาถึงการปฏิบัติตัวนี้ และ เมื่ออาจารย์ได้ช่วยทำให้สมาชิกตามความประสงค์แล้ว หรือสุดความสามารถแล้ว ผลของการทำพิธีถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพจจะไม่รับผิดชอบใดๆ และ เพจจะไม่เปิดเผย จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกเป็นความลับ

 

หากสมาชิกท่านใดเจตนา, กระทำการใดๆหรือกลั่นแกล้งเพจหรือวางแผนที่จะสร้างให้เพจเกิดความเสียหายใดๆหรือถูกดำเนินคดีใดๆก็ตาม  เพจขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย